[اسم]

der Anfang

/ˈanfaŋ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Anfänge] [ملکی: Anfang(e)s]

1 شروع ابتدا، اول

مترادف و متضاد Anbruch Be­ginn start ende schluss
  • 1.Am Anfang des Spiels war er besser.
    1. در ابتدای بازی او بهتر بود.
  • 2.Sie wohnt am Anfang der Straße.
    2. او در ابتدای خیابان زندگی می‌کند.
کاربرد واژه Anfang به معنای شروع
واژه Anfang در آلمانی معنایی مشابه "شروع" یا "آغاز" در فارسی دارد. در فارسی ما معمولا شروع را به چیزی نسبت می‌دهیم مثلا "شروع کار"، "شروع مسابقه" و ... اما در آلمانی گاهی به تنهایی از "Anfang" استفاده می‌شود. به مثال زیر توجه کنید:
"Der Anfang war schwirig" (شروع سخت بود.)
در این جمله Der Anfang در واقع به (شروع کار) اشاره می‌کند.
Anfang ممکن است در مورد مسیرها و خیابان‌ها هم استفاده شود، در این صورت Anfang به معنای (اول) یا (ابتدا) است، مثلا "am Anfang der Straße" (اول خیابان، ابتدای خیابان)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان