[اسم]

die Anmeldung

/ˈanmɛldʊŋ/
قابل شمارش مونث
[جمع: Anmeldungen] [ملکی: Anmeldung]

1 محل نام نویسی قسمت نام نویسی

مترادف و متضاد Empfang Empfangsschalter Rezeption
 • 1. Die Anmeldung ist im Erdgeschoss, Zimmer 55.
  1 . محل نام نویسی در طبقه هم کف اتاق 55 است.
 • 2. Die Dame an der Anmeldung war sehr unfreundlich.
  2 . خانمی که در محل ثبت نام بود خیلی بداخلاق بود.
کاربرد واژه Anmeldung به معنای محل ثبت نام
در زبان محاوره ای Anmeldung میتواند به معنای محل ثبت نام هم باشد. Anmeldung در این حالت معمولا به یک اتاق یا یک میز که در آن ثبت نام صورت می گیرد اشاره می کند.

2 نام‌نویسی ثبت نام

مترادف و متضاد Erstanmeldung Registration Abmeldung Kündigung
 • 1. Eine Anmeldung für diesen Kurs ist nicht mehr möglich.
  1 . نام‌نویسی برای این کلاس دیگر ممکن نیست.
 • 2. Sie können ohne vorherige Anmeldung auf die Website zugreifen.
  2 . شما می‌توانید بدون ثبت نام قبلی به این سایت دسترسی داشته باشید.
کاربرد واژه Anmeldung به معنای نام نویسی
"Anmeldung" به معنای عمل یا فرآیند نام‌نویسی است. از "Anmeldung" می‌توان برای هر نوع نام‌نویسی رسمی استفاده کرد. ممکن است نام‌نویسی در یک محل هزینه داشته باشد یا رایگان باشد (Die kostenlose Anmeldung/نام‌نویسی رایگان)
گاهی برای اشاره به فرم ثبت نام هم از Anmeldung استفاده می‌کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان