[اسم]

die Anmeldung

/ˈanmɛldʊŋ/
قابل شمارش مونث
[جمع: Anmeldungen] [ملکی: Anmeldung]

1 نام‌نویسی ثبت‌نام

مترادف و متضاد Erstanmeldung Registration Abmeldung Kündigung
 • 1.Eine Anmeldung für diesen Kurs ist nicht mehr möglich.
  1. نام‌نویسی برای این کلاس دیگر ممکن نیست.
 • 2.Sie können ohne vorherige Anmeldung auf die Website zugreifen.
  2. شما می‌توانید بدون ثبت‌نام قبلی به این سایت دسترسی داشته باشید.
کاربرد واژه Anmeldung به‌معنای نام‌نویسی
"Anmeldung" به‌معنای عمل یا فرآیند نام‌نویسی است. از "Anmeldung" می‌توان برای هر نوع نام‌نویسی رسمی استفاده کرد. ممکن است نام‌نویسی در یک محل هزینه داشته باشد یا رایگان باشد (Die kostenlose Anmeldung/نام‌نویسی رایگان)
گاهی برای اشاره به فرم ثبت‌نام هم از Anmeldung استفاده می‌کنند.

2 محل نام‌نویسی محل ثبت‌نام

مترادف و متضاد Empfang Empfangsschalter Rezeption
 • 1.Die Anmeldung ist im Erdgeschoss, Zimmer 55.
  1. محل نام‌نویسی در طبقه هم‌کف، اتاق 55 است.
 • 2.Die Dame an der Anmeldung war sehr unfreundlich.
  2. خانمی که در محل ثبت‌نام بود خیلی بداخلاق بود.
کاربرد واژه Anmeldung به‌معنای محل ثبت‌نام
در زبان محاوره‌ای Anmeldung می‌تواند به‌معنای محل ثبت‌نام هم باشد. Anmeldung در این حالت معمولاً به یک اتاق یا یک میز که در آن ثبت‌نام صورت می‌گیرد، اشاره می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان