[صفت]

anwesend

/ˈanˌveːzənt/
غیرقابل مقایسه

1 حاضر

مترادف و متضاد abwesend
  • 1. Bei dem Treffen waren alle Mitglieder anwesend.
    1 . در جلسه همه اعضا حاضر بودند.
  • 2. Ist Frau Sommer anwesend?
    2 . آیا خانم "زومر" حاضر است؟ [حضور دارد؟]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان