[اسم]

der Anwohner

قابل شمارش مذکر

1 ساکن اهل

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان