[اسم]

die Anzahlung

قابل شمارش مونث

1 بیعانه پیش‌پرداخت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان