[فعل]

anzahlen

فعل گذرا و ناگذر

1 بیعانه دادن پیش‌بها پرداختن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان