[اسم]

der Anziehungspunkt

/ˈant͡siːʊŋspʊŋkt/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Anziehungspunkte] [ملکی: Anziehungspunkt(e)s]

1 مرکز جذابیت

مترادف و متضاد Attraktion Publikumsmagnet
  • 1.Der Park ist ein Anziehungspunkt für die Besucher der Stadt.
    1. پارک مرکز جذابیتی برای بازدیدکنندگان شهر است.
  • 2.Die Gegend im Zentrum von London ist ein Anziehungspunkt für Touristen.
    2. این منطقه در مرکز لندن مرکز جذابیتی برای توریست‌ها است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان