[اسم]

der Appetit

/apeˈtiːt/
قابل شمارش مذکر
[ملکی: Appetit(e)s]

1 اشتها میل به غذا

مترادف و متضاد Ess­lust
  • 1. Auf was hast du Appetit? Vielleicht auf einen Salat?
    1 . به چه چیزی اشتها داری؟ شاید به یک سالاد؟
  • 2. Guten appetit!
    2 . خوش اشتها باشید [نوش جان!]
  • 3. Ich habe heute keinen Appetit. Ich mag nichts essen.
    3 . من امروز اشتها ندارم. می‌خواهم هیچ‌چیز نخورم.
کاربرد واژه Appetit به معنای اشتها
Appetit یا اشتها به معنای میل به غذا است. واژه Appetit در آلمانی به اندازه "اشتها" در فارسی پرکاربرد نیست. بیشتر این واژه را در عبارت "!Guten appetit" (نوش جان!) می‌شنوید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان