[اسم]

die Arbeiterschaft

قابل شمارش مونث

1 کارگران طبقه کارگر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان