[اسم]

der Architekt

/aʁçiˈtɛkt/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Architekten] [ملکی: Architekten] [مونث: Architektin]

1 مهندس معمار آرشیتکت

مترادف و متضاد Bau­künst­ler
  • 1. Dieses Haus hat eine berühmte Architektin gebaut.
    1 . این خانه را یک مهندس معمار معروف ساخته است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان