[اسم]

der Ausgang

/ˈaʊ̯sɡaŋ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Ausgänge] [ملکی: Ausgang(e)s]

1 خروج در خروج، محل خروج

  • 1. Der Saal hat drei Ausgänge.
    1 . هال سه در خروجی دارد.
  • 2. Wo ist der Ausgang?
    2 . [در] خروج کجاست؟
کاربرد واژه Ausgang به معنای خروج
از واژه Ausgang در رایج ترین کاربرد برای اشاره به درب خروج یا مسیر خروج از داخل اتاق یا ساختمان استفاده می شود. درهای خروجی یا درهای مخصوص خروج اضطراری معمولا با تابلویی که روی آن واژه Ausgang نوشته شده مشخص شده اند.
وقتی از Ausgang استفاده می کنید نیازی نیست دیگر به در اشاره کنید. این واژه به تنهایی معنای "در خروج" را خواهد رساند. به مثال زیر توجه کنید:
"?Wo ist der Ausgang" (در خروج کجاست؟)
از Ausgang گاهی برای اشاره به خود عمل خارج شدن هم استفاده می شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان