[فعل]

aussehen

/ˈaʊ̯szeːən/
فعل بی قاعده فعل ناگذر
[گذشته: sah aus] [گذشته: sah aus] [گذشته کامل: ausgesehen] [فعل کمکی: haben ]

1 به نظر رسیدن به نظر آمدن

مترادف و متضاد ähneln anzusehen sein einen Anschein erwecken erscheinen scheinen sich ausnehmen wirken
 • 1. Es sieht so aus, als ob es bald regnen würde.
  1 . به نظر می‌رسد که به زودی باران خواهد گرفت.
hübsch/gut/krank/... aussehen
زیبا/خوب/مریض/... به نظر رسیدن
 • 1. Das sieht schön aus.
  1. این قشنگ به نظر می‌رسد.
 • 2. Sie sehen wieder besser aus. Sind Sie wieder gesund?
  2. شما بهتر به نظر می‌رسید. آیا دوباره سلامتیتان را به دست آورید؟
wie jemand aussehen
مانند کسی به نظررسیدن
 • Er sieht genauso aus wie sein Vater.
  او دقیقا مثل پدرش به نظر می‌رسد. [مشابه پدرش است.]
کاربرد واژه aussehen به معنای به نظر رسیدن
فعل "aussehen" به معنای (به نظر رسیدن) معمولا برای اعلام نظر در مورد ظاهر یک چیز به کار می‌رود. زمانی که از aussehen استفاده می‌کنیم یعنی تاکید زیادی بر ظاهر وجود دارد. مثلا:
"Er sieht genauso aus wie sein Vater" (او دقیقا مثل پدرش به نظر می‌رسد.)
"Er ist genauso wie sein Vater" (او دقیقا مثل پدرش است.)
در جمله اول استفاده از aussehen نشان می‌دهد که ما تنها در مورد ظاهر صحبت می‌کنیم در حالی که در جمله دوم، به شباهت کلی (شامل شخصیت) اشاره می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان