[فعل]

aussteigen

/ˈaʊ̯sʃtaɪ̯ɡən/
فعل ناگذر
[گذشته: stieg aus] [گذشته: stieg aus] [گذشته کامل: ausgestiegen] [فعل کمکی: sein ]

1 پیاده شدن خارج شدن (از وسیله نقلیه)

مترادف و متضاد ent­stei­gen herauskommen heraussteigen einsteigen
  • 1. An welcher Station muss ich aussteigen?
    1 . من باید در کدام ایستگاه پیاده شوم؟
کاربرد واژه aussteigen به معنای پیاده شدن
aussteigen در این کاربرد برای اشاره به عمل خارج شدن از یک وسیله نقلیه (مثل قطار، اتوبوس، ماشین و ...) استفاده می شود. مثلا: "aus dem Auto aussteigen" (از ماشین خارج شدن)
توجه داشته باشید که از aussteigen برای خارج شدن از یک محل استفاده نکنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان