[اسم]

der Beamte

قابل شمارش مذکر

1 کارمند کارمند رسمی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان