[ضمیر]

beide

/ˈbaɪ̯.də/

1 هر دو هر دوتا

مترادف و متضاد gemeinsam zwei
  • 1.Beide Eltern arbeiten.
    1. هر دو والد [پدر و مادر] کار می‌کنند.
  • 2.Beide waren mit meinem Vorschlag einverstanden.
    2. هر دو با پیشنهاد من موافق بودند.
  • 3.Welche Bluse nehmen Sie, die rote oder die grüne? – Ich nehme beide.
    3. - کدام بلوز را می‌گیری، قرمز یا سبز؟ - هر دو را می‌گیرم.
کاربرد واژه beide به معنای هر دو
واژه beide در زبان آلمانی معنایی مشابه "هر دو" یا "هر دوتا" در فارسی دارد. از beide به دو صورت در آلمانی استفاده می‌شود. حالت اول نسبت دادن آن به یک اسم است. در این صورت beide معنای "هر دو" را خواهد داشت. به مثال‌های زیر توجه کنید:
"beide Autos" (هر دو ماشین)
"beide jungen" (هر دو پسر)
حالت دوم استفاده از beide به‌تنهایی است (بدون اینکه به اسمی نسبت داده شود). در این صورت beide معنایی مشابه "هر دوتا" را دارد. به مثال‌های زیر توجه کنید:
"?Kennst du diese beiden" (آیا هر هر دوتای این‌ها را می‌شناسی؟)
"wir beide" (هر دوتای ما)
"beide zusammen" (هر دوتا با هم)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان