[اسم]

das Bett

/bɛt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Betten] [ملکی: Bett(e)s]

1 تختخواب تخت

 • 1.Dieser Ferienort ist sehr beliebt. In der Hochsaison ist oft kein Bett mehr frei.
  1. این مسافرخانه خیلی محبوب است. در فصل شلوغی معمولاً هیچ تختی خالی نیست.
 • 2.Solange Sie Fieber haben, müssen Sie im Bett bleiben.
  2. تا زمانی که تب داری باید در تخت بمانی.
 • 3.Wir brauchen noch ein Kinderbett.
  3. ما به یک تختخواب بچه هم نیاز داریم.
 • 4.Wir wollten uns neue Betten kaufen.
  4. ما می‌خواهیم برای خودمان تخت‌های جدید بخریم.
کاربرد واژه Bett به‌معنای تختخواب
در آلمانی از Bett برای اشاره به تختخواب یا محل خواب استفاده می‌شود. زمانی که از Bett استفاده می‌کنیم معمولاً شامل خود تخت، بالش، پتو و زیر انداز می‌شود. مثلاً وقتی می‌گویند "Mach dein Bett" (تختت را مرتب کن) معمولاً منظور مرتب‌کردن پتو و بالش است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان