[فعل]

bewältigen

/bəˈvɛlˌtɪɡn̩/
فعل گذرا
[گذشته: bewältigte] [گذشته: bewältigte] [گذشته کامل: bewältigt] [فعل کمکی: haben ]

1 فایق آمدن از عهده برآمدن

  • 1.Es gibt eine große Aufgabe zu bewältigen.
    1. کاری بزرگ برای فایق آمدن وجود دارد.
  • 2.Ich kann jedes Problem bei der Arbeit bewältigen.
    2. من می‌توانم از عهده هر مشکلی در کار بربیایم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان