[اسم]

das Brötchen

/ˈbʁøːtçən/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Brötchen] [ملکی: Brötchens]

1 نان رول بروتشن

  • 1. Ich hole schnell ein paar Brötchen zum Frühstück.
    1 . من سریع چندتا نان رول برای صبحانه برمی‌دارم.
  • 2. Möchtest du Brötchen zum Frühstück?
    2 . آیا برای صبحانه نان رول دوست داری؟
کاربرد واژه Brötchen به معنای نان رول
نان Brötchen در فارسی معادل دقیقی ندارد. Brötchen نوعی نان باگت کوچک و گرد است که معمولا برای صبحانه مصرف می‌شود. Brötchen ممکن است مشابه نان باشد یا کمی شیرین پخته شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان