[صفت]

braun

/bʁaʊ̯n/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: brauner] [حالت عالی: braunsten]

1 قهوه‌ای قهوه‌ای‌رنگ

  • 1. Er trägt einen braunen Mantel.
    1 . او یک پالتوی قهوه‌ای پوشیده‌است.
  • 2. Sie hat ihr Haar braun gefärbt.
    2 . او موهایش را قهوه‌ای رنگ کرد.
کاربرد واژه braun به معنای قهوه ای
از واژه braun یا قهوه ای برای اشاره به چیزهایی که رنگی مشابه خاک دارند استفاده می شود. رنگ braun یا قهوه ای از تیره شدن زرد و ترکیب کمی سبز و قرمز با آن ساخته می شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان