[اسم]

der Bus

/bʊs/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Busse] [ملکی: Busses]

1 اتوبوس

  • 1. Ich fahre meistens mit dem Bus zur Arbeit.
    1 . من معمولا با اتوبوس سر کار می‌روم.
  • 2. Wann kommt der nächste Bus?
    2 . اتوبوس بعدی کی می‌آید؟
کاربرد واژه Bus به معنای اتوبوس
Bus یا "اتوبوس" به یک وسیله حمل و نقل افراد اشاره می‌کند که فضا و صندلی‌های زیادی برای جا دادن افراد دارد. از Bus یا اتوبوس معمولا در سیستم حمل و نقل عمومی استفاده می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان