[اسم]

der Busfahrer

/ˈbʊsˌfaːʀɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Busfahrer] [ملکی: Busfahrers] [مونث: Busfahrerin]

1 راننده اتوبوس

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان