[اسم]

die Currywurstbude

/kˈʊryːvˌʊɐstbuːdə/
قابل شمارش مونث

1 دکه سوسیس‌فروشی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان