[اسم]

der Cursor

قابل شمارش مذکر

1 کرسر (کامپیوتر) مکان‌نما (کامپیوتر)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان