[حرف ربط]

d. h.

/dashaɪ̯st/

1 به معنای آن است، به اختصار

  • 1.Mourad, das heißt Verlangen auf Arabisch.
    1. مراد، به معنای اشتیاق در عربی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان