da


/daː/

قید
1
da [قید]
1
اینجا آنجا

قید
2
da [قید]
2
در این لحظه همین حالا، همان لحظه

حرف ربط
1
da [حرف ربط]
1
چون از آنجایی که

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان