[قید]

dabei

/daˈbaɪ̯/
غیرقابل مقایسه

1 همراه به همراه

etwas (Akk.) dabei haben
چیزی را به همراه داشتن
 • Hast du einen Stift dabei?
  آیا خودکار همراهت داری؟
dabei sein
همراه چیزی بودن
 • Ist die Lösung dabei?
  پاسخ‌نامه همراهش است؟
bei etwas (Dat.) dabei sein
در چیزی [جایی] حاضر بودن
 • Er war bei der Sitzung dabei.
  او در جلسه حاضر بود.

2 در مورد این با این

مترادف و متضاد bei diesem Zustand bei dieser Sache/Angelegenheit
dabei arbeiten
با چیزی کار کردن
 • Dabei kann ich nicht arbeiten.
  با این من نمی توانم کار کنم.
dabei fühlen
راجع به چیزی فکر کردن
 • Wie fühlst du dich dabei?
  در مورد این چه فکر می کنی؟

3 با اینکه با وجود اینکه، در حالی که

مترادف و متضاد jedoch obgleich obwohl trotzdem
 • 1.Die Gläser sind zerbrochen, dabei waren sie so sorgfältig verpackt.
  1. لیوان‌ها شکستند، با اینکه آن‌ها با احتیاط بسته‌بندی شده بودند.
 • 2.Er will einkaufen gehen. Dabei ist heute Sonntag.
  2. او می خواهد به خرید برود، در حالیکه امروز یکشنبه است. [تعطیل است.]
 • 3.Sie spielt noch mit Puppen, dabei ist sie schon über vierzig.
  3. او هنوز با عروسک بازی می کند، با اینکه او بیش از 40 سال سن دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان