[اسم]

der D1–Führerschein

/deːaɪnts ˈfyːʀɐˌʃaɪ̯n/
قابل شمارش مذکر
[جمع: D1– Führerscheine] [ملکی: D1– Führerscheines]

1 گواهی‌نامه D1

توضیحاتی در رابطه با این واژه
این گواهی‌نامه به افراد اجازه می‌دهد که اتوبوس‌های کوچک تا حداکثر 16 سرنشین را برانند و در تمامی اروپا اعتبار دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان