[اسم]

das Dekret

قابل شمارش خنثی

1 فرمان ابلاغیه، حکم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان