[اسم]

das Deutsch

/dɔɪ̯t͡ʃ/
غیرقابل شمارش خنثی
[ملکی: Deutsch(s)]

1 زبان آلمانی

 • 1.Er spricht akzentfrei Deutsch.
  1. او بدون لهجه، آلمانی صحبت می‌کند.
 • 2.Können Sie Deutsch?
  2. آلمانی بلدید؟
[صفت]

deutsch

/dɔɪ̯t͡ʃ/
غیرقابل مقایسه

2 آلمانی

 • 1.Er brachte seine deutsche Ehefrau mit.
  1. او همسر آلمانی‌اش را به همراه خود آورد.
 • 2.Wer ist der deutsche Außenminister?
  2. وزیر امور خارجه آلمان چه کسی است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان