[اسم]

der Donnerstag

/ˈdɔnɐstaːk/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Donnerstage] [ملکی: Donnerstag(e)s]

1 پنج‌شنبه

  • 1. Darüber werden wir nächsten Donnerstag abstimmen.
    1 . در این مورد ما پنج‌شنبه آینده رای‌گیری می‌کنیم.
  • 2. Donnerstag ist der vierte Tag der Arbeitswoche.
    2 . پنج‌شنبه، چهارمین روز هفته کاری است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان