[اسم]

das Dorf

/dɔʁf/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Dörfer] [ملکی: Dorf(e)s]

1 روستا

  • 1. Meine Familie lebt in einem Dorf.
    1 . خانواده من در یک روستا زندگی می‌کنند.
  • 2. Unser Dorf liegt direkt an der Autobahn.
    2 . روستای ما دقیقا کنار اتوبان است.
کاربرد واژه Dorf به معنای روستا
واژه Dorf در آلمانی معنایی مشابه "روستا" در فارسی دارد. Dorf یا روستا معمولا برای اشاره به یک منطقه اجتماعی کوچک استفاده می‌شود که درآمد اصلی آن‌ها از راه کشاورزی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان