[اسم]

der Eingang

/ˈaɪ̯nɡaŋ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Eingänge] [ملکی: Eingang(e)s]

1 ورودی در ورودی

  • 1. Das Haus hat nur einen Eingang.
    1 . خانه فقط یک در ورودی دارد.
  • 2. Der Eingang ist um die Ecke.
    2 . ورودی سر نبش است.
کاربرد واژه Eingang به معنای ورودی
واژه Eingang به معنای ورودی است. از Eingang معمولا برای اشاره به محل ورود به یک ساختمان یا محیط بسته استفاده می شود. مثلا: "der Eingang zur Höhle" (ورودی یک غار)
البته Eingang الزاما به ورودی یک یک فضای مسقف اشاره نمی کند، مثلا: "der Eingang eines Parks" (ورودی یک پارک)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان