[اسم]

das Fahrrad

/ˈfaːɐ̯ʁat/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Fahrräder] [ملکی: Fahrrad(e)s]

1 دوچرخه

مترادف و متضاد Bike Rad
  • 1. Er fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit.
    1 . او با دوچرخه سرکار می‌رود.
  • 2. Fährst du mit dem Fahrrad oder mit dem Auto?
    2 . با دوچرخه سرکار می‌روی یا ماشین؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان