[اسم]

das Fahrrad

/ˈfaːɐ̯ʁat/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Fahrräder] [ملکی: Fahrrad(e)s]

1 دوچرخه

مترادف و متضاد Bike Rad
  • 1.Er fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit.
    1. او با دوچرخه سرکار می‌رود.
  • 2.Fährst du mit dem Fahrrad oder mit dem Auto?
    2. با دوچرخه سرکار می‌روی یا ماشین؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان