[فعل]

fantasieren

فعل گذرا و ناگذر

1 خیال‌پردازی کردن خیالبافی کردن

2 هذیان گفتن

3 بداهه‌نوازی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان