[صفت]

fantastisch

/fanˈtastɪʃ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: fantastischer] [حالت عالی: fantastischsten]

1 تخیلی

  • 1.Die Regie und das Drehbuch waren fantastisch.
    1. کارگردانی و فیلم‌نامه تخیلی بودند.

2 بی‌نظیر عالی

  • 1.Die Qualität des Essens im Restaurant ist fantastisch.
    1. کیفیت غذای رستوران بی‌نظیر است.
  • 2.Meine Reise war fantastisch, ich habe jede Minute genossen.
    2. سفر من بی‌نظیر بود، از هر دقیقه‌اش لذت بردم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان