[اسم]

das Fax

/faks/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Fax] [ملکی: Faxe]

1 نمابر فکس

  • 1. Die Sekretärin bestätigte den Erhalt des Faxes.
    1 . منشی دریافت فکس را تایید کرد.
  • 2. Schicken Sie uns einfach ein Fax!
    2 . برای من یک فکس بفرستید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان