[اسم]

das Fax

/faks/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Faxe] [ملکی: Fax]

1 نمابر فکس

  • 1.Die Sekretärin bestätigte den Erhalt des Faxes.
    1. منشی دریافت فکس را تأیید کرد.
  • 2.Schicken Sie uns einfach ein Fax!
    2. برای ما یک فکس بفرستید!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان