[اسم]

der Frühling

/ˈfʀyːlɪŋ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Frühlinge] [ملکی: Frühlings]

1 بهار

  • 1. Der Winter ist vorbei, der Frühling kommt.
    1 . زمستان گذشته است، بهار می‌آید.
  • 2. Diese Blumen blühen schon im Frühling.
    2 . این گل‌ها تازه در بهار شکوفه می‌دهند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان