[اسم]

das Frühstück

/ˈfʁyːʃtʏk/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Frühstücke] [ملکی: Frühstück(e)s]

1 صبحانه

  • 1. Ich trinke zum Frühstück immer Tee.
    1 . من همیشه برای صبحانه چای می‌نوشم.
  • 2. Möchtest du ein Ei zum Frühstück?
    2 . آیا تو یک تخم مرغ برای صبحانه دوست داری؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان