[اسم]

die Freizeit

/fʁaɪ̯ tsaɪ̯t/
قابل شمارش مونث
[جمع: Freizeiten] [ملکی: Freizeit]

1 وقت آزاد اوقات فراغت

  • 1. In ihrer Freizeit spielt sie Tennis.
    1 . او در وقت آزادش تنیس بازی می‌کند.
  • 2. In meiner Freizeit spiele ich oft Fußball.
    2 . من در وقت آزادم معمولا فوتبال بازی می‌کنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان