[اسم]

der Freitag

/ˈfʀaɪ̯taːk/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Freitage] [ملکی: Freitag(e)s]

1 جمعه

  • 1. Freitag werde ich bessere Laune haben.
    1 . جمعه من حال بهتری خواهم داشت.
  • 2. Samstag ist der Tag zwischen Freitag und Sonntag.
    2 . روز بین جمعه و یک‌شنبه، شنبه است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان