[اسم]

der Fuß

/fuːs/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Füße] [ملکی: Fußes]

1 پا پا از مچ به پایین

  • 1. Der linke Fuß tut mir weh.
    1 . پای چپ من درد می‌کند.
  • 2. Er hat sich den linken Fuß gebrochen.
    2 . او پای چپش را شکسته است. [پای چپ او شکسته]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان