[صفت]

geflochten

قابل مقایسه

1 بافت بافته‌شده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان