[صفت]

gegrillt

/ɡəɡrˈɪlt/
قابل مقایسه

1 کبابی کباب‌شده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان