[صفت]

geräumig

قابل مقایسه

1 جادار وسیع، بزرگ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان