[صفت]

gestorben

/ɡəˈʃtɔʁbən/
غیرقابل مقایسه

1 مرده فوت شده، از دنیا رفته

  • 1. Meine Frau ist gestern gestorben.
    1 . زن من دیروز فوت کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان