[فعل]

gewinnen

/ɡəˈvɪnn̩/
فعل بی قاعده ضعیف فعل گذرا
[گذشته: gewann] [گذشته: gewann] [گذشته کامل: gewonnen] [فعل کمکی: haben ]

1 پیروز شدن برنده شدن، بردن

مترادف و متضاد schlagen siegen triumphieren verlieren
  • 1.Ich möchte so gern einmal im Lotto gewinnen.
    1. من واقعاً می‌خواهم یک‌بار در بخت‌آزمایی برنده بشوم.
  • 2.Unsere Mannschaft hat gewonnen.
    2. تیم ما برد.
  • 3.Wer gewinnt das Spiel?
    3. چه کسی در بازی پیروز می‌شود؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان