[فعل]

hausen

فعل گذرا و ناگذر

1 زندگی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان