[اسم]

die Hausfrau

/ˈhaʊ̯sfʀaʊ/
قابل شمارش مونث
[جمع: Hausfrauen] [ملکی: Hausfrau]

1 زن خانه‌دار

  • 1.Die Hausfrau wäscht, kocht und kauft ein.
    1. زن خانه‌دار می‌شورد، می‌پزد و خرید می‌کند.
  • 2.Meine Mutter war immer Hausfrau.
    2. مادر من همیشه خانه‌دار بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان