[فعل]

heiraten

/ˈhaɪ̯raːtən/
فعل گذرا
[گذشته: heiratete] [گذشته: heiratete] [گذشته کامل: geheiratet] [فعل کمکی: haben ]

1 ازدواج کردن

 • 1. Er hat seine Jugendfreundin geheiratet.
  1 . او با دوست کودکی‌اش ازدواج کرد.
 • 2. Meine Schwester heiratet einen Japaner.
  2 . خواهر من با یک ژاپنی ازدواج می‌کند.
 • 3. Unsere Freunde heiraten nächsten Monat in Italien.
  3 . دوستان ما ماه دیگر در ایتالیا ازدواج می‌کنند.
 • 4. Wir haben 1980 geheiratet.
  4 . ما در سال 1980 ازدواج کردیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان