[اسم]

das Hotel

/hoˈtɛl/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Hotels] [ملکی: Hotels]

1 هتل

  • 1. Das Hotel hat nur Doppelzimmer.
    1 . این هتل فقط اتاق دو نفره داشت.
  • 2. Im Urlaub sind wir in einem Hotel am Meer.
    2 . برای تعطیلات ما در یک هتل کنار دریا هستیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان