[اسم]

das Hotel

/hoˈtɛl/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Hotels] [ملکی: Hotels]

1 هتل

  • 1.Das Hotel hat nur Doppelzimmer.
    1. این هتل فقط اتاق دونفره دارد.
  • 2.Im Urlaub sind wir in einem Hotel am Meer.
    2. ما در تعطیلات در هتلی کنار دریا هستیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان